•  
 •  

Otwarte

Oprócz szkoleń związanych z realizacją kierunków polityki oświatowej państwa i wymagań państwa wobec szkół realizujemy szkolenia w zakresie prawa oświatowego oraz innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkoły, np.

 • Prawo oświatowe dla nauczycieli oraz odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 • Kontrola zarządcza jako podstawa planowania pracy nauczyciela.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Szkolenia podstawowe i okresowe bhp.
 • Szkolenia ppoż.
 • Szkolenia i konsultacje w zakresie dydaktyki poszczególnych przedmiotów.

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli na szkolenia otwarte, podczas których poruszane są tematy:

 • odpowiadające cyklowi roku szkolnego, np. Jak dobrze zaplanować nowy rok szkolny, tworząc arkusz organizacyjny zgodnie z prawem;
 • związane z prawem oświatowym i zachodzącymi w nim zmianami, np. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego;
 • związane z kontrolą zarządczą, np. Kontrola zarządcza jako system zarządzania placówką oświatową;
 • związane z przygotowaniem się do pełnienia funkcji kierowniczej, np. Jak dobrze przygotować się do konkursu
  na dyrektora;
 • dotyczące nadzoru pedagogicznego dyrektora w formie kontroli, ewaluacji i wspomagania, np. Obserwacja zajęć podstawowym narzędziem w pracy dyrektora – jak je wykorzystać;
 • związane z oceną pracowników, np. Nowoczesne metody wspierania, motywowania i oceniania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi;
 • dotyczące funkcjonowania szkoły jako organizacji uczącej się, np. Czy kultura organizacyjna mojej placówki wskazuje,
  że jesteśmy organizacją uczącą się;
 • związane ze wsparciem dyrektora w realizacji jego zadań, np. Warsztat pracy dyrektora / wicedyrektora; Budżet szkoły, Coachingowe wsparcie dyrektora w zarządzaniu placówką i w jego rozwoju osobistym; Efektywna współpraca dyrektora
  ze związkami zawodowymi;
 • związane z awansem zawodowym, np. Awans zawodowy nauczyciela – jak uniknąć błędów i nie zanudzić komisji;

  Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora i opiekuna stażu;

 • z zakresu procesów uczenia się uczniów, np. Bydgoski bąbel matematyczny – zmiana myślenia o sposobach uczenia matematyki; Odyseja umysłów szkołą kreatywności uczniów;
 • wynikające z artykułowanych przez kadrę zarządzającą aktualnych problemów.