•  
  •  
  • Home
  • /Oferta Nadzoru dla Placówek Niepublicznych

Oferta Nadzoru dla Placówek Niepublicznych

Proponujemy kompleksowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego w Waszej placówce od profesjonalnego planu nadzoru po prezentację wyników i wniosków oraz uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy placówki.

Szczegóły oferty:

1.Analiza wniosków z poprzedniego roku szkolnego /dostosowanie ich do reguł wnioskowania.

2.Przygotowanie rekomendacji do wniosków wynikających z pracy placówki.

3.Określenie działań i przyporządkowanie ich do jednej z trzech form nadzoru pedagogicznego – ewaluacji, kontroli i wspomagania.

4.Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego z określeniem tematyki i terminów ewaluacji, zakresu i terminów kontroli oraz tematyki szkoleń i narad.

5.Przygotowanie projektów ewaluacji, zgodnie z zapisami planu nadzoru.

6.Przygotowanie narzędzi, przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, prezentacja raportu wraz z wnioskami.

7.Przygotowanie narzędzi kontroli i przeprowadzenie jej w placówce.

8.Przekazanie wniosków z przeprowadzonej kontroli wraz z rekomendacjami.

9.Przygotowanie tematyki szkoleń i ich przeprowadzenie.

10.Przygotowanie narad tematycznych, zgodnie z planem nadzoru.

11.Obserwacja zajęć prowadzonych w placówce, rozmowy z nauczycielami po obserwacji, konstruktywna informacja zwrotna.

12.Inne wg oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy