•  
  •  

O nas

edu

 

   …ŹRÓDŁEM INSPIRACJI

 

Jesteśmy grupą niezależnych ekspertów…

Naszym celem jest, by proponowane formy wspierające rozwój szkoły / placówki adresowane do nauczycieli, dyrektorów, uczniów, rodziców dały IMPULS do wprowadzania zmian i poprawy efektywności procesów uczenia się uczniów.

Dla nauczycieli proponujemy spotkania warsztatowe w ramach szkolenia zespołu nauczycieli, wyjazdy integrujące zespół i podnoszące wybrane kompetencje oraz konsultacje indywidualne.

Dla uczniów proponujemy warsztaty organizowane w placówce lub w formach wyjazdowych w zakresie integracji zespołu, komunikacji, wzmacniania samooceny i umiejętności uczenia się oraz warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dla rodziców proponujemy warsztaty z zakresu komunikacji, umiejętności wychowawczych, szans i zagrożeń współczesnego świata.

Czas trwania spotkań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb grupy.