•  
  •  
  • Home
  • /Nasi Eksperci

Nasi Eksperci

edu

PRACUJE DLA PAŃSTWA PONAD TRZYDZIESTU EKSPERTÓW,

A WŚRÓD NICH:

Szkolenia z zakresu procesów uczenia się, oceniania, pracy z uczniami ze spe, kreatywnego i krytycznego myślenia, komunikacji prowadzi głównie:
Adriana Kloskowskadoktor nauk humanistycznych, dyplomowany nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, doradca metodyczny, szkoleniowiec, wykładowca przedmiotów z zakresu komunikacji, procesów uczenia się oraz pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych; egzaminator OKE sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu maturalnego z języka polskiego, przewodnicząca zespołu egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, przewodnicząca/członek komisji konkursów kuratoryjnych z języka polskiego, koordynator rejonowy ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, przewodnicząca jednego z oddziałów Polskiego Towarzystwa Dysleksji; autorka publikacji z zakresu językoznawstwa i dydaktyki oraz współautorka innowacyjnego programu nauczania komunikacji.

Szkolenia z zakresu procesów uczenia się, oceniania, kontroli zarządczej, prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji prowadzi głównie:
Jarosław Durszewicz
– edukator, trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie zarządzania oświatą, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w zespole z przedszkolem oraz zespołu szkół ogólnokształcących – liceum i gimnazjum. Autor eksperymentu pedagogicznego, ekspert i trener w projekcie systemowym Przywództwo i zarządzanie
w edukacji
. Współautor poradnika dla dyrektorów szkół i placówek „Różne drogi ewaluacji”, red. A. Borek i E. Kowalczyk-Rumak, Wydawnictwo Ery Ewaluacji, Warszawa 2015.

Szkolenia z zakresu procesów uczenia się, oceniania i współpracy z rodzicami prowadzi głównie:
Anna Bross-Krymer
– nauczyciel dyplomowany, dyrektor z 19-letnim stażem, trener CEO, trener Odysei Umysłu,  szkoleniowiec  mentorów  w projekcie Aktywna Edukacja oraz nauczycieli i dyrektorów w zakresie Oceniania Rozwojowego i Oceniania Wspierającego Rozwój Uczniów, opiekun  szkoły wdrażającej  ocenianie kształtujące w ramach projektu CRS (Całościowy Rozwój Szkoły), mentor w kursach internetowych.

Szkolenia z zakresu współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, agresji, komunikacji prowadzi głównie:
Dorota Wojtczakpsycholog zarządzania, pedagog, trener komunikacji interpersonalnej, mediator i certyfikowany coach NVC (Nonviolent Communication), członek CFC, moderator spotkań Klubu Empatycznego Nauczyciela, sieci Psychologia w zarządzaniu i sieci Pedagog we współczesnej szkole; trener komunikacji empatycznej w projektach 50+ oraz w środowisku służby zdrowia.

Szkolenia z zakresu przygotowania do pełnienia funkcji dyrektora i realizacji zadań na stanowisku dyrektora prowadzi głównie:
Leszek Latosińskinauczyciel akademicki,od dwudziestu lat samorządowiec zajmujący się oświatą, pelnił funkcję dyrektora wydziału edukacji, od kilku lat sekretarz gminy.

Szkolenia z zakresu narzędzi krytycznego myślenia, wykorzystywania gier dydaktycznych w procesie uczenia się prowadzi głównie:
Dorota Kubiak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka specyficznych trudności w uczeniu się, licencjonowana terapeutka metody Warnkego, trenerka programów Odyseja Umysłu i TOC dla Edukacji, nauczycielka akademicka (UKW i KPSW), była doradczyni KPCEN, uczestniczka projektu Bąbel Matematyczny, autorka materiałów edukacyjnych.

Szkolenia z zakresu pracy z uczniami z niepełnosrawnością, w tym z szerokim spektrum autyzmu, współpracy z rodzicami, prowadzi głównie:
Katarzyna Machalińska
–  specjalista edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nowoczesnych i alternatywnych metod nauczania, oligofrenopedagog. Od kilkunastu lat dyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa z klasami ogólnodostępnymi,  integracyjnymi i małolicznymi, tzw. „diadami”, gimnazjum integracyjne oraz  ośrodek dla dzieci autystycznych.

Szkolenia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z uczniami z szerokim spektrum autyzmu, współpracy z rodzicami, prowadzi głównie:
Dominika Brożek wieloletni praktyk w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu, absolwentka studiów magisterskich na UKW w Bydgoszczy na kierunkach „Pedagogika w zakresie edukacji specjalnej w szkołach ogólnodostępnych”, ukończyła podyplomowe kwalifikacyjne studia „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na Uniwersytecie Gdańskim, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych
i studiach podyplomowych.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zagrożenia przemocą i demoralizacją, odpowiedzialności cywilnej i karnej prowadzą głównie:
Sławomir Machaliński były policjant z 22-letnim stażem pracy, były komendant w pięciu komisariatach w Bydgoszczy, nadzorował w nich pracę pionów kryminalnych i prewencyjnych. Były Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, kierował i nadzorował pracę nad sprawami kryminalnymi oraz pracę pionów zwalczania przestępczości gospodarczej. Pracę zakończył w stopniu młodszego inspektora. Absolwent Akademii Bydgoskiej w zakresie wychowania obronnego.

Sylwester Lewandowski policjant Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Koordynator procedury „Niebieskiej Karty” KMP, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, trener programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej: „Bez Przemocy” i „Duluth”.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzi głównie:
Patryk Heród – czynny ratownik medyczny, absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu;
od 2000 r. pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – komórka: Pogotowie Ratunkowe – pełni funkcje ratownika medycznego i dyspozytora medycznego; prowadzi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla grup zorganizowanych podczas wyjazdów i kolonii.