•  
  •  

Koncepcja

edu

Entuzjazm jest nawozem dla mózgu

Gerald Hűther

 

 

 

Współczesny świat stworzył nowe pokolenie dzieci i młodzieży – pokolenie INSTANT, które większość czasu spędza przy komputerach, smartfonach czy w Internecie. Skutkami nadmiernego korzystania z mediów cyfrowych są: brak motywacji do nauki, problemy z koncentracją, labilność emocjonalna, agresja, zakłócenia kompetencji komunikacyjnych.

Nasi uczniowie mogliby być bardziej kreatywni, opanowani, zadowoleni, wolni, świadomi i rozważni, mogliby żyć
w poczuciu silniejszej więzi z otaczającym ich światem. Jest to możliwe, jeśli zamiast bycia użytkownikami posiadanych zasobów zaczną rozbudzać swoje potencjały.

Jak wykorzystywać naturalne zasoby uczniów, by potrafili zachwycać się otaczającą ich rzeczywistością?

Jak pobudzać ich twórcze postawy? Jak stworzyć szkołę szytą na miarę XXI wieku?

Wspieranie rozwoju młodego człowieka stanowi istotę pracy nauczyciela na każdym etapie edukacyjnym. Obecna sytuacja wymaga
od nauczycieli, edukatorów i rodziców nieustannego rozwoju, nabywania nowej wiedzy oraz umiejętności
i kompetencji, ponieważ to właśnie dorośli, tworząc określone środowisko, kierują aktywnością dzieci i młodzieży, rzeźbiąc
w ten sposób ich mózgi.

Nieunikniony jest zatem nieustanny rozwój nauczycieli – nabywanie nowych umiejętności i kompetencji.

Zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz rodzicom potrzebny jest IMPULS DO ROZWOJU,
który otrzymają Państwo, uczestnicząc w proponowanych przez nas formach doskonalenia.