•  
  •  

Dyrektor

Jarosław Durszewicz – edukator, trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie zarządzania oświatą, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w zespole z przedszkolem oraz zespołu szkół ogólnokształcących – liceum i gimnazjum. Autor eksperymentu pedagogicznego, ekspert i trener w projekcie systemowym Przywództwo i zarządzanie
w edukacji
. Współautor poradnika dla dyrektorów szkół i placówek „Różne drogi ewaluacji”, red. A. Borek i E. Kowalczyk-Rumak, Wydawnictwo Ery Ewaluacji, Warszawa 2015.

Kontakt:
tel. 668810530
biuro@impulsedu.pl