•  
  •  
  • Home
  • /Doradztwo zawodowe od września 2018

Doradztwo zawodowe od września 2018

Jak opracować i wdrażać WSDZ w SP od września 2018

JAK OPRACOWAĆ I WDRAŻAĆ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH od września 2018 r. wg nowych przepisów prawnych (szkolenie dla rad pedagogicznych) + PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO dla kl. 7 i 8 wraz ze scenariuszami zajęć + WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO i ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ (wzory dokumentów)
Wybierz pracę, która kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu.
Konfucjusz
System oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
Organizacja i realizacja doradztwa zawodowego stanowi jedną z podstawowych form
działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, za którą odpowiedzialni są:
dyrektor, doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej), specjaliści, nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciele bibliotekarze.
Zgodnie z założeniami MEN. każda szkoła będzie zobowiązana do opracowania i wdrażania
od września 2018 r. Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego.

Z uwagi na tę sytuację proponujemy Państwu wsparcie w formie szkolenia rady
pedagogicznej
, dzięki któremu wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły:
 poznają podstawy prawne dot. organizacji doradztwa zawodowego w szkole
 poznają założenia MEN związane z realizacją preorientacji i orientacji zawodowej
oraz doradztwa zawodowego w całym procesie kształcenia uczniów
 zapoznają się z proponowanymi przez MEN zadaniami związanymi z doradztwem
zawodowym, z które odpowiedzialni są: dyrektor, doradca zawodowy, wychowawcy,
nauczyciele ( w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), specjaliści, nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele-bibliotekarze
 dowiedzą się, jak wzorcowo – wg MEN – zorganizować WSDZ, w tym jak tworzyć
roczne plany realizacji działań doradczych
 poznają przykłady działań kierowanych do uczniów w ramach WSDZ
 poznają zasoby dydaktyczne wspomagające organizację i realizację WSDZ oraz ich
źródła
 dowiedzą się, z kim współpracować w ramach WSDZ
 dowiedzą się, jak monitorować i prowadzić ewaluację WSDZ
 dowiedzą się jak działają gminne systemy doradztwa zawodowego oraz szkolne
punkty informacji i kariery
 zapoznają się z wybranymi i rekomendowanymi przez MEN dobrymi praktykami
 dowiedzą się, jakie obszary celów szczegółowych – wg wytycznych MEN – musi
zawierać program doradztwa zawodowego oraz na czym ma polegać korelacja
pomiędzy tym programem a innymi programami w szkolnym zestawie programów
nauczania
 poznają przykładowe narzędzia wykorzystywane przy realizacji programu doradztwa
zawodowego A ponadto
doradca zawodowy realizujący zajęcia w ramach 10 godzin w kl. 7 i 8 otrzyma
PROGRAM „ Z siłą aktywności ku przyszłości” wraz z dwudziestoma scenariuszami zajęć
autorstwa dr Adriany Kloskowskiej, której program opracowany na r. szk. 2017/18 do kl. 7
wdrażany jest w bieżącym roku szkolnym z powodzeniem w prawie 200 szkołach w Polsce.
Szkoła otrzyma WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
i ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ (wzory dokumentów).
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.
UWAGA
Istnieje możliwość zakupu programu oraz wzorów dokumentów bez szkolenia rady
pedagogicznej
– informacje i zamówienia www.impulsedu.pl w zakładce doradztwo
zawodowe od września 2018

Autorka programu i wzorów
Adriana Kloskowska – doktor nauk humanistycznych,
coach kariery, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, doświadczony
szkoleniowiec, konsultant stylów zachowań MaxieDisc,
zawodowego dla kl. 7 SP realizowanego od września 2017 w ok. 200 szkołach w Polsce.
INFORMACJE
Spotkania dla rad pedagogicznych
w dogodnym dla Państwa terminie.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o
668810530.
Pełna oferta szkoleń dla rad pedagogicznych
Oferta szkole
ń otwartych: https://www.facebook.com/impulsdorozwojuedukacji/
Zapraszamy do zaplanowania
https://www.facebook.com/impulsdorozwojuedukacji/
dokumentów oraz prowadząca szkolenia:
doradca zawodowy i edukacyjny,
autorka programu doradztwa
O ORGANIZACJI SZKOLENIA
organizujemy w placówce zamawiają
kontakt: biuro@impulsedu.pl lub
dost
ępna na stronie: www.impulsedu.pl
szkoleń z IMPULSEM!
IMPULS DO ROZWOJU EDUKACJI
ul. Piłsudskiego 26a/7
86-300 Grudziądz
tel. 668 850 190
tel. 668 810 530
e-mail:
biuro@impulsedu.pl
tel. 668850190,